จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้   1
ประจำวันนี้   16
ยอดรวม   50327
เริ่มต้นเปิดใช้งาน
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
 
ยินดีต้อนรับ :: 3.237.2.4 วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564
ออกแบบเลขมงคล
หมายเลข หมายเลขปลอดภัย
0 9
1 4 5 6 9
2 2 4 5* 6 9
3 5 6 8 9
4 1 2 4 5 6 7 9
5 1 2* 3 4 6 8 9
6 1 2 3 4 5 6 9
7 4 8 9
8 3 5 7 9
9 ได้ทุกตัวเลข
* เลขคู่นี้ เหมาะสำหรับผู้ชาย
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
line id : nangkwag
Copyright 2016 By www.jajaa.com - All Rights Reserved (Thailand).
ปรับปรุงล่าสุด : April 08 2018 15:26:48.